Els Grups Operatius són grups de persones amb interessos comuns que treballen conjuntament en un projecte d’innovació específic i pràctic. Pot formar part d’un Grup Operatiu qualsevol entitat o empresa vinculada amb el sector agroalimentari. Els membres d’un Grup Operatiu es comprometen a treballar junts i activament per resoldre un problema específic sectorial i/o territorial o aprofitar una oportunitat concreta.
Aquests projectes estan cofinançats per la Unió Europea a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), mitjançant els Ajuts a la Cooperació per a la Innovació (operació 16.01.01 del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022).

Ajut a la creació de Grups Operatius

Es subvenciona la constitució del Grup Operatiu i el plantejament i redacció del projecte d’innovació

Ajut al funcionament de Grups Operatius

Es subvenciona la realització d’un projecte pilot innovador per part del Grup Operatiu

DISTRIBUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA

2015 – 2021

29.181.547 €

pressupost total aprovat

284 projectes aprovats – 792 beneficiaris

PLANTEJAMENT

74

NOMBRE DE Projectes de redacció (plantejament)

74 BENEFICIARIS

Distribució territorial dels beneficiaris

PILOT

210

NOMBRE DE projectes d’execució (PILOt)

718 BENEFICIARIS

Distribució territorial dels beneficiaris

Redacció (Plantejament)

Execució (Pilot)

ÀMBIT TERRITORIAL

Redacció (Plantejament)
-Núm. beneficiaris-

Execució (Pilot)
-Núm. beneficiaris-