Els Grups Operatius són grups de persones amb interessos comuns que treballen conjuntament en un projecte d’innovació específic i pràctic. Pot formar part d’un Grup Operatiu qualsevol entitat o empresa vinculada amb el sector agroalimentari. Els membres d’un Grup Operatiu es comprometen a treballar junts i activament per resoldre un problema específic sectorial i/o territorial o aprofitar una oportunitat concreta.
Aquests projectes estan cofinançats per la Unió Europea a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), mitjançant els Ajuts a la Cooperació per a la Innovació

Ajut a la creació de Grups Operatius

Es subvenciona la constitució del Grup Operatiu i el plantejament i redacció del projecte d’innovació

Ajut al funcionament de Grups Operatius

Es subvenciona la realització d’un projecte pilot innovador per part del Grup Operatiu

DISTRIBUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA

2015 – 2019

17.600.844

pressupost total aprovat

197 projectes aprovats – 507 beneficiaris

PLANTEJAMENT

62

NOMBRE DE Projectes de redacció (plantejament)

62 BENEFICIARIS

Distribució territorial dels beneficiaris

PILOT

135

NOMBRE DE projectes d’execució (PILOt)

445 BENEFICIARIS

Distribució territorial dels beneficiaris

Redacció (Plantejament)

Execució (Pilot)

ÀMBIT TERRITORIAL

Redacció (Plantejament)
-Núm. beneficiaris-

Execució (Pilot)
-Núm. beneficiaris-